Znajdź nas na:

Kampanie

SASME

Projekt SASME+
Media obywatelskie w służbie kampaniom społecznym wspierającym aktywizację seniorów.
SASME+ Civil media In service of social campaigns supporting activation of the seniors.
Współczesne zmiany kulturowe, społeczne i ekonomiczne w krajach europejskich potęgowane są intensywnym procesem starzenia się społeczeństwa.
Projekt SASME+ jest kontynuacją inicjatywy SASME, rozpoczętej w 2016 roku przez MANKO, której celem była aktywizacja seniorów poprzez tworzenie mediów obywatelskich oraz rozpowszechnienie Karty Seniora w krajach Europejskich. Obecny projekt prowadzony jest przez MANKO wraz z instytucjami z Turcji, Bułgarii, Słowenii i Włoch (Sardynia).
Celem głównym przedsięwzięcia jest stworzenie do grudnia 2021 r. warunków do czynnego udziału seniorów w życiu społecznym i ekonomicznym, poprzez wdrożenie programu SASME+ - kompleksowej kampanii społecznej i edukacyjnej, wspieranej przez media elektroniczne i tradycyjne.
W ramach projektu przewidziano następujące działania:
 1. Stworzenie oferty edukacyjnej dla seniorów, w zakresie tworzenia mediów obywatelskich (szkolenia medialne)
 2. Stworzenie i rozwijanie przy współpracy z seniorami europejskiego portalu dla seniorów – Europejski Głos Seniora
 3. Opracowanie i wdrożenie w krajach partnerskich zasad kampanii Europejska Karta Seniora, która będzie kolejnym krokiem do rozszerzenia polskiej Karty Seniora na kraje europejskie,
 4. Utworzenie redakcji i wydanie w krajach partnerskich magazynu Europejski Głos Seniora (2 edycje).
Pod okiem trenerów z organizacji partnerskich, seniorzy wezmą udział w szkoleniach dotyczących prowadzenia portalu i wydawania magazynu dla seniorów, a także rozwijania kampanii Europejska Karta Seniora, która przeciwdziała ekonomicznej i społecznej dyskryminacji osób starszych.
Działania przewidują wydanie i dystrybucję wśród organizacji społecznych 2500 podręczników dotyczących realizacji kampanii społecznych, na przykładzie programu Karta Seniora, przeszkolenie i zaangażowanie 20 seniorów w tworzenie mediów obywatelskich, produkcję 2 filmów edukacyjnych promujących program Europejskiej Kart y Seniora i zaangażowanie w niego 10 nowych gmin. Odbędą się również seminaria informacyjne dla NGO i konferencje wprowadzające Kartę Seniora w poszczególnych gminach krajów partnerskich.
W rezultacie projektu zakłada się:
 • poszerzenie oferty edukacyjnej dla seniorów
 •  wzmocnienie współpracy pomiędzy samorządami, trzecim sektorem i przedsiębiorcami na rzecz wsparcia seniorów w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym, ekonomicznym i publicznym
 • zwiększenie roli i wpływu mediów obywatelskich w integrowaniu seniorów i pobudzania ich świadomości obywatelskiej, prawnej, zdrowotnej i ekonomicznej.
 • przygotowanie organizacji partnerskich do pełnienia roli ambasadorów i promotorów programu SASME+ i Europejskiej Karty Seniora
 • rozwijanie kompetencji  językowych, cyfrowych i obywatelskich wśród seniorów poprzez program szkoleniowy, zaangażowanie w realizację kampanii Europejska Karta Seniora oraz tworzenie europejskiego portalu i magazynu Głos Seniora.
 • poprawa dostępności seniorów do produktów i usług oraz informacji
 • Wzrost świadomości społeczeństwa na temat roli seniorów w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego
Projekt realizowany jest w ramach tak zwanych Partnerstwa Strategicznych na rzecz tworzenia innowacji, w programie ERASMUS+ finansowanym ze środków Komisji Europejskiej.


icons/facebook.png
icons/youtube.png